Področja

Strateške kadrovske zadeve

Vodenje in razvoj vodstvenih veščin

Razvoj ključnih kadrov in talentov

Letni razgovori

Učinkovito upravljanje s časom

Interna komunikacija

Mentorstvo

Programi in svetovanja so prilagojeni potrebam vašega podjetja, s čimer zagotovimo največjo korist tako za udeležence kot za podjetje.

Skupaj pripravimo specifične vsebine in jih uskladimo z vašimi strateškimi cilji in vizijo podjetja. Predhodno se pripravi analiza trenutne situacije in definira končno želeno stanje.

Delavnice in svetovanja potekajo v živo ali po spletu, prilagojeno glede na potrebe naročnika.

Pošljite povpraševanje