Sem kadrovska strokovnjakinja z več kot 15-letnimi izkušnjami, ki sem jih nabirala v različnih podjetjih. Nazadnje na vodstveni regijski poziciji v veliki ameriški korporaciji z lestvice Fortune 500, ki me je obogatilo z novimi znanji:

 • strateškega HR managementa,
 • poslovnih veščin,
 • podjetniškega načina razmišljanja,
 • vodenja mednarodne ekipe,
 • razvoja talentov in ključnih kadrov,
 • poslovne komunikacije,
 • strateškega razmišljanja.

Verjamem v vseživljenjsko učenje in strokovnost, kar me vedno vodi v odkrivanje novih znanj.

Tekom svojega izobraževanja sem pridobila dva certifikata s področja coachinga v skladu z mednarodnimi standardi združnja za coaching International Coaching Federation (ICF):

 • certifikat jungovski coaching (ICF Jungian Coaching School) in
 • certifikat za poslovni coaching (Acceleratiing Coach Excellence, WBECS Group).

Sem tudi članica mednarodnega združenja ICF in članica ICF Slovenia Chapter.

Pri svojem delu s klienti vedno sledim uveljavljenim coaching standardom in etičnemu kodeksu Mednarodne coaching zveze.

V preteklih letih svoje poslovne kariere sem nemalokrat orala ledino kot ženska vodja v pretežno moških timih in kolegijih, zato vem, kako težko je na vodilnih položajih in koliko poguma ter dodatnega truda je potrebnega za doseganje uspeha.

Svoje coaching znanje usmerjam v pomoč uspešnim in ambicioznim podjetnicam in podjetnikom, ki želijo poslovno in osebno rasti in na svoj, avtentični način voditi svoje time.

Kontaktirajte me

Prav preko izobraževanja za coacha, sem lahko na lastni koži izkusila moč transformacije s pomočjo coachinga:

 • izboljšano upravljanje s časom,
 • dvig produktivnosti,
 • lažje reševanje poslovnih in osebnih izzivov,
 • izboljšanje sposobnosti odločanja,
 • dvig komunikacijskih veščin,
 • večja samozavest in opolnomočenje.

Neizmerno uživam v deljenju svojega znanja in izkušenj drugim.

Želim predati zavedanje, da nikoli ni prepozno za vložek vase, v svojo rast in razvoj.

Osebno zadovoljstvo, ki sledi uspešno doseženim ciljem, je navdihujoče. Ko postanemo zadovoljnejši, srečnejši in samozavestnejši, lahko to bogastvo delimo naprej.

Moje vrednote, ki me vodijo skozi življenje, so:

 • spoštovanje,
 • strokovnost
 • medsebojna pomoč,
 • srčnost
 • vseživljenjsko učenje

Vizija:

Pomagati podjetnikom in podjetnicam na poti njihovega poslovnega in osebnega razvoja in jih s pomočjo poslovnega coachinga podpreti pri uspešnem premagovanju izzivov.

Kontaktirajte me

“Z nekaterimi ljudmi se ujameš v trenutku in Maruška je ena od njih. Za na prvi pogled strogo zunanjostjo se skriva empatična in srčna oseba, ki zna prisluhniti in slišati. Njena vprašanja vrtajo točno tja, kamor ne želiš, in prav to je potrebno, da prideš do novih spoznanj in se premakneš iz varne cone udobja proti zastavljenemu cilju. Hvaležna, da sva se spoznali.”

Maja Golob